JUREX

aktualności

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy: JUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 1 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach , działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy JUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

planowane efekty projektu:

  • utrzymanie zatrudniania i prowadzenia działalności przedsiębiorstwa
wartość projektu ogółem: 67 582.44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 67 582.44 PLN
Beneficjent: JUREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ